Patiënten en de Wvggz

Informatie voor patiënten over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Laatste middel

Zorg tegen uw zin is heel ingrijpend en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. De Wvggz stelt dat verplichte zorg het ‘ultimum remedium’ is, het laatste middel als er echt geen andere oplossing meer is. Dat betekent:

 • Geen alternatief
  Er is geen enkele vorm van vrijwillige zorg die het ernstig nadeel kan afwenden en waar u mee instemt.
   
 • De verplichte zorg is proportioneel
  De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het beoogde doel ervan. Het verplicht moeten opleggen van zorg wordt afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat als er geen verplichte zorg wordt toegepast.
   
 • De verplichte zorg is effectief
  Het moet aannemelijk zijn dat de verplichte zorg het gewenste resultaat zal hebben, namelijk dat het ernstig nadeel wordt afgewend.

Uw invloed

De Wvggz regelt dat u waar mogelijk zelf invloed heeft op uw zorg, ook als het gaat om verplichte zorg. Zie hiervoor:

Advies en ondersteuning

 • U heeft recht op een advocaat en op advies van de patiëntenvertrouwenspersoon.
 • Uw familieleden kunnen advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.

Klachtrecht

Naast het algemene klachtrecht in de zorg op grond van de Wkkgz bevat de Wvggz een specifieke klachtregeling voor mensen die te maken krijgen met verplichte zorg. Zie hiervoor: Klachtrecht in de Wvggz.