Patiëntenrecht in de Wvggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die naar verwachting vanaf 1 januari 2020 gaat gelden in de geestelijke gezondheidszorg, regelt de rechten van patiënten bij wie verplichte zorg wordt toegepast om ernstig nadeel te voorkomen.