Rol van patiënten bij de Wvggz

Volgens de Wvggz is verplichte zorg het ‘ultimum remedium’: het laatste middel als er echt geen andere oplossing meer is. Maar welke invloed heeft de patiënt zelf? Wat kan hij nog doen wanneer er tot verplichte zorg wordt besloten?

Voor informatie die is geschreven voor patiënten zelf: zie de brochures onderaan deze pagina.

Laatste middel

Verplichte zorg is het laatste redmiddel, dat betekent:

 • Er is geen alternatief
  Er is geen enkele vorm van vrijwillige zorg die het ernstig nadeel kan afwenden en waar de patiënt mee instemt.
 • De verplichte zorg is proportioneel
  De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het beoogde doel ervan. De impact van verplichte zorg wordt afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat als er geen verplichte zorg wordt toegepast.
 • De verplichte zorg is effectief
  Het moet aannemelijk zijn dat de verplichte zorg het gewenste resultaat zal hebben, namelijk dat het ernstig nadeel wordt afgewend.

Eigen invloed van de patiënt

De Wvggz regelt dat de patiënt waar mogelijk zelf invloed heeft op de zorg, ook als het gaat om verplichte zorg. Zie hiervoor:

Advies en ondersteuning

 • De patiënt heeft recht op een advocaat en op advies van de patiëntenvertrouwenspersoon.
 • Familieleden kunnen advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.

Klachtrecht

Naast het algemene klachtrecht in de zorg op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bevat de Wvggz een specifieke klachtregeling voor mensen die te maken krijgen met verplichte zorg. Zie hiervoor: Klachtrecht in de Wvggz.