Zorgkaart in de Wet verplichte ggz

Op een zorgkaart geeft de patiënt aan wat voor zorg hij wil ontvangen wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen. Uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat het minder goed gaat met de patiënt en dat hij zorg nodig heeft.

Op de zorgkaart staat bijvoorbeeld welke medicatie of welke dwangmaatregelen de patiënt in bepaalde omstandigheden het minst belastend vindt.

Hulp bij het opstellen

De zorgverantwoordelijke, een naaste of de patiëntenvertrouwenspersoon kan helpen met het opstellen van de zorgkaart. Maar de kaart moet de visie van de patiënt beschrijven, niet die van mensen in de omgeving.

De zorgkaart gaat vooraf aan het zorgplan

Het is wenselijk dat de zorgkaart wordt opgemaakt voordat de zorgverantwoordelijke een zorgplan opstelt. Het zorgplan kan dan zo goed mogelijk aansluiten bij de eigen visie van de patiënt.