Zorgkaart

U vindt hier informatie over de zorgkaart op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die naar verwachting vanaf 1 januari 2020 gaat gelden in de geestelijke gezondheidszorg. Tot die datum geldt de Wet Bopz.

Op een zorgkaart geeft de patiënt zijn visie op benodigde zorg als het minder goed met hem gaat en hij zorg nodig heeft die hij op dat moment misschien zal weigeren. Op de zorgkaart staat bijvoorbeeld welke medicatie of welke dwangmaatregelen de patiënt in bepaalde omstandigheden het minst belastend vindt.

De zorgverantwoordelijke, een naaste of de patiëntenvertrouwenspersoon kan helpen met het opstellen van de zorgkaart. Maar de kaart moet de visie van de patiënt beschrijven, niet die van mensen in de omgeving.

Het is wenselijk dat de zorgkaart wordt opgemaakt voordat de zorgverantwoordelijke een zorgplan opstelt. Het zorgplan kan dan zo goed mogelijk aansluiten bij de eigen visie van de patiënt.