Abonneren

U kunt zich abonneren op de e-maildiensten van Dwangindezorg.nl. Dit kan op twee manieren:

  • Abonneren op e-mailattenderingen
  • Abonneren op nieuwsbrieven

Abonneren op e-mailattenderingen

U kunt zich abonneren op nieuwsberichten en op documenten. U krijgt dan automatisch een e-mail  zodra nieuwe nieuwsberichten of documenten op deze website verschijnen.

  • Voor een attendering op nieuwsberichten gaat u naar de overzichtspagina met nieuwsberichten en klikt u op “Ontvang het laatste nieuws”.
  • Voor attenderingen op documenten gaat u naar de overzichtspagina met documenten en klikt u op “Ontvang de laatste documenten”.

Hoe vaak

U kunt zelf kiezen hoe vaak u een attendering wilt ontvangen:

  • direct zodra er een nieuw bericht verschijnt,
  • eenmaal dagelijks na 17.00, of
  • eenmaal wekelijks, op maandagochtend.

Directe attenderingen bestaan uit slechts één publicatie. Dagelijkse en wekelijkse attenderingen zijn samenvattingen van alle recent gepubliceerde publicaties binnen die periode.

Abonneren op nieuwsbrieven

Binnenkort start een nieuwsbrief rond de Wet zorg en dwang. U kunt zich dan daarop abonneren Meer informatie volgt nog.

Afmelden en abonnementen beheren

Alle mails die u ontvangt hebben twee links, namelijk:

  • AFMELDEN
  • ABONNEMENTEN BEHEREN

Met afmelden kunt u uw  abonnement direct stopzetten. Een afmelding moet u dan nog eenmaal bevestigen om uw abonnement definitief stop te zetten.

Met abonnement beheren kunt u uw e-mailadres wijzigen. Ook kunt u hier zien op welke nieuwsbrieven u geabonneerd bent.

Persoonsgegevens

Informatie Rijksoverheid gebruikt uw e-mailadres alleen voor het versturen van de nieuwsbrief waarop u zich abonneert. Dit gebeurt op een veilige manier door een bedrijf dat de nieuwsbrieven voor ons verstuurt.

Meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens leest u op de pagina Privacy.