Contact

U kunt via deze website vragen stellen over de regels over verplichte zorg op grond van de Wvggz en onvrijwillige zorg op grond van de Wzd.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie?

Het Informatiepunt dwang in de zorg kan geen vragen over uw persoonlijke situatie beantwoorden. Waar kunt u wel terecht?

Vragen over uw zorg of behandeling

Vragen over uw medische behandeling kunt u het beste bespreken met de behandelend arts.

Advies en bijstand voor cliënten en familie

Voor advies en bijstand rondom verplichte en onvrijwillige zorg kunt u een beroep doen op:

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens?

Zie de privacyverklaring.