Contact

U kunt via deze website vragen stellen over verplichte zorg op grond van de Wvggz, onvrijwillige zorg op grond van de Wzd en over het overgangsrecht op grond van de Wet Bopz.

Kies het juiste contactformulier:

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie?

Het Informatiepunt dwang in de zorg kan geen vragen over uw persoonlijke situatie beantwoorden. Waar kunt u wel terecht?

Vragen over uw zorg of behandeling

Vragen over uw medische behandeling kunt u het beste bespreken met de behandelend arts.

Advies over uw rechten en plichten in de GGZ

De helpdesk van de Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg, geeft advies over uw rechten en plichten in de psychiatrische zorg.

Klachten over uw zorg of behandeling

Heeft u een klacht over de zorg of de medische behandeling? Bespreek dit dan eerst met degene over wie de klacht gaat. Als u er samen niet uitkomt, kunt u verschillende stappen nemen.

Bezwaar tegen een besluit van de overheid

U kunt ook bezwaar maken bij de rechter tegen een besluit van de overheid, zie hiervoor Rijksoverheid.nl.

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens?

Heeft u vragen over de manier waarop het Informatiepunt met uw gegevens omgaat? Dan kunt u per mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van VWS.