Het Informatiepunt Dwang in de zorg van het ministerie van VWS is telefonisch en digitaal bereikbaar. Vragen worden afgehandeld door Stichting PVP (vertrouwenspersonen in de zorg), in opdracht van het ministerie van VWS. Waar nodig worden vragen doorgezet naar het ministerie van VWS.

Welke vragen beantwoordt het Informatiepunt?

Het Informatiepunt beantwoordt algemene vragen of opmerkingen over dwang in de zorg op grond van de Wet Bopz.

  • Vragen over de nieuwe wetgeving (Wvggz en Wzd) stuurt het Informatiepunt door naar WvggzWzdWfz@minvws.nl.
  • Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Lees dan onder het contactformulier waar u terecht kunt.

Hoe kunt u uw vraag stellen?

Gebruik het contactformulier hieronder of neem contact op via:

Telefoon: 0900-1121314
E-mail: info@dwangindezorg.nl

Wij streven ernaar uw vraag binnen een paar dagen te beantwoorden.

Contact

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw gegevens zijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt afgehandeld door Stichting PVP (vertrouwenspersonen in de zorg), in opdracht van het ministerie van VWS. Waar nodig zet Stichting PVP vragen door naar het ministerie van VWS.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Stichting PVP bewaart mails maximaal 2 dagen op de server om ze te kunnen beantwoorden en verwijdert ze daarna. Sommige mails worden doorgestuurd naar het ministerie van VWS voor nadere beantwoording. Deze mails blijven maximaal 3 maanden op de server staan, om in de kwartaalrapportage te worden verwerkt. Daarna worden deze verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Waar kunt u terecht met vragen over uw persoonlijke situatie?

Vragen over uw zorg of behandeling

Vragen over uw medische behandeling kunt u het beste bespreken met de behandelend arts.

Vragen over uw rechten en plichten in de zorg

Vragen over uw rechten en plichten in de psychiatrische zorg kunt stellen aan de helpdesk van de Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg.

Vragen over lotgenotencontact en ondersteuning

Voor lotgenotencontact en ondersteuning kent Nederland vele patiëntenorganisaties.

U kunt ook een medewerker van MEE om ondersteuning vragen. U vindt het adres van de MEE-organisatie in uw regio op de website van MEE.

Klachten over uw zorg of behandeling

Heeft u een klacht over de zorg of de medische behandeling? Bespreek dit dan eerst met degene over wie de klacht gaat. Als u er samen niet uitkomt, kunt u verschillende stappen nemen.
Zie voor meer informatie: Zorgbelang Nederland.

U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling

Bezwaar tegen een besluit van de overheid

U kunt ook bezwaar maken bij de rechter tegen een besluit van de overheid, zie hiervoor Rijksoverheid.nl.

Vragen over de verwerking van uw gegevens

Heeft u vragen over de manier waarop het Informatiepunt met uw gegevens omgaat? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van VWS.