Vragen over de Wet zorg en dwang

Bent u iemand (of de vertegenwoordiger) met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische (zoals dementie) of daaraan gelijkgestelde aandoening  en wilt u weten wat de Wet zorg en dwang betekent in uw situatie dan kunt u met uw (persoonlijke) vragen terecht bij een cliëntenvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen vindt u hier.

Bent u een zorgprofessional en heeft u vragen over de uitvoering van de Wet zorg en dwang, dan kunt u terecht bij uw brancheorganisatie of beroepsgroep.

Heeft bovenstaande informatie u niet geholpen, gebruik dan het contactformulier om uw vraag te stellen. Uw vraag wordt behandeld door kenniscentrum Vilans, in opdracht van het Ministerie van VWS. Waar nodig zet Vilans vragen door naar het Ministerie van VWS.

Vragen over de Wet zorg en dwang

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Akkoordverklaring(verplicht)