27 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Lijst met instellingen met een Bopz-aanmerking

Dit overzicht van instellingen met een Bopz-aanmerking wordt periodiek bijgewerkt. Wijzigingen worden regelmatig gepubliceerd in ...

Publicatie | 16-07-2018

Stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan voor alle cliënten met een verstandelijke beperking of ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat over een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met een psychiatrische ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet verplichte ggz

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De wet regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen ...

Publicatie | 06-03-2018

Eindverslag vaste kamercommissies

Eindverslag van de vaste commissies voor volksgezondheid, welzijn en sport en voor jusititie en veiligheid. Vastgesteld op 28 ...

Publicatie | 28-11-2017

Beslisschema: Vrijheidsbeperkingen

Dit schema beschrijft de stappen in de procedure tot vrijheidsbeperkingen bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Publicatie | 25-10-2017

Beslissschema: Dwangbehandeling

Schematisch overzicht van de procedure voor een dwangbehandeling bij patiënten met een psychiatrische ziekte.

Publicatie | 25-10-2017

Beslisschema: Middelen en maatregelen

Dit beslisschema beschrijft de procedure bij middelen en maatregelen voor patiënten met een psychiatrische aandoening.

Publicatie | 25-10-2017

Beslisschema: Bopz toets (artikel 60)

Bij een 'artikel 60-procedure' of Bopz-toets onderzoekt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een cliënt gebaat is bij een ...

Publicatie | 22-10-2017