315 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Regeling zorg en dwang

Op 7 november 2019 is de Regeling zorg en dwang in de Staatscourant gepubliceerd. Deze Regeling regelt onder andere de ...

Regeling | 14-11-2019

Wat ggz professionals moeten weten over de familievertrouwenspersoon

Publicatie | 14-11-2019

Interview met Veronique Esman

Publicatie | 14-11-2019

Handreiking Samenloop

Publicatie | 14-11-2019

Wet verplichte ggz (wettekst, regeling en besluit)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken ...

Publicatie | 13-11-2019

Handout workshop vertegenwoordiging cliënt

Deze handout is gebruikt bij de workshop vertegenwoordiging cliënt gegeven door Raad op Maat.

Brochure | 12-11-2019

Wet zorg en dwang: welke informatie heeft het CIZ nodig?

Het CIZ neemt een aanvraag graag snel en zorgvuldig in behandeling. In deze checklist wordt aangegeven welke informatie nodig is ...

Brochure | 12-11-2019

Publieksversie kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon

De publieksversie is bedoeld voor cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers en voor een brede groep van  belangstellenden die ...

Brochure | 12-11-2019

Stappenplan bij de beoordeling van wilsbekwaamheid

Dit Stappenplan biedt een toetsingskader aan hulpverleners die zich een oordeel moeten vormen over de wilsbekwaamheid van een ...

Brochure | 08-11-2019

Beleidstandpunt Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid

In deze notitie legt het ministerie van VWS uit wat er vanuit Wet zorg en dwang bedoeld wordt met de ter zake deskundige die de ...

Brochure | 08-11-2019