73 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Activiteitentabel bij plan van aanpak Wzd

Overzicht van de activiteiten bij 'Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang'

Publicatie | 07-12-2018

Plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Dit plan van aanpak brengt de voorbereidingen en acties die uit de Wet zorg en dwang voortvloeien in kaart. Het doel hiervan is ...

Publicatie | 07-12-2018

Zorgkaart (Wvggz art 5:12 lid1) | v3

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 07-12-2018

Beslissing onbekwaamheid betrokkene (Wvgg art 1:5 lid 1) | v02

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 06-12-2018

Wet verplichte ggz: artikelgewijze toelichting

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. ...

Publicatie | 13-10-2018

Lijst met instellingen met een Bopz-aanmerking

Dit overzicht van instellingen met een Bopz-aanmerking wordt periodiek bijgewerkt. Wijzigingen worden regelmatig gepubliceerd in ...

Publicatie | 13-10-2018

Wet zorg en dwang: artikelgewijze toelichting

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. Deze ...

Publicatie | 12-10-2018

Stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan voor alle cliënten met een verstandelijke beperking of ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat over een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met een psychiatrische ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet verplichte ggz (wettekst)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken ...

Publicatie | 06-03-2018