Documenten

325 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op de laatste documenten

Jeugdcasus Henk

Publicatie | 27-01-2020

Toetsingskader Wet zorg en dwang

In het toetsingskader voor de Wet zorg en dwang beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt. De wet is gedetailleerd, daarom ...

Publicatie | 20-01-2020

Profiel zorgverantwoordelijke

In dit profiel beschrijven beroepsverenigingen van mogelijke zorgverantwoordelijken  (NVAVG, Verenso, NIP, NVO, V&VN, NWG en ...

Brochure | 20-01-2020

5 17 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging (04A.5.17) definitief

Publicatie | 15-01-2020

5 5 lid 4 Beslissing tot schorsing voorbereiding zorgmachtiging definitief

Publicatie | 15-01-2020

Medische verklaring

Een medische verklaring is noodzakelijk: bij een verzoek tot (verlenging van) een rechterlijke machtiging ex art. 24; bij een ...

Formulier | 10-01-2020

Handreiking 'Wet zorg en dwang voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in de intramurale setting'

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor specialisten ...

Brochure | 10-01-2020

Aangepaste factsheet ‘samenloop crisissituaties Wvggz en Wzd’

Als reactie op signalen over knelpunten rondom de uitvoering van de crisisplaatsingen in het kader van de Wet verplichte ggz en ...

Publicatie | 31-12-2019

Brochure 'Wet zorg en dwang voor mensen met een psychogeriatrische aandoening'

In deze brochure wordt aan iemand met een psychogeriatrische aandoening op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang ...

Brochure | 30-12-2019

Brochure 'Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking'

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor iemand met een verstandelijke beperking. ...

Brochure | 30-12-2019