84 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanvraag tot voorbereiding zorgmachtiging (Wvggz art 5:03)

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 28-02-2019

Zelfbindingsverklaring (Wvggz art 4.2 lid 1)

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 28-02-2019

Beslissing onbekwaamheid betrokkene (Wvgg art 1:5 lid 1)

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 28-02-2019

Veelgestelde vragen implementatie Wvggz

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. U vindt hier een document met veelgestelde vragen, opgesteld en beantwoord door ...

Publicatie | 13-02-2019

Brochure zorgmachtiging voor professionals

Dit is een concept brochure waarin nog inhoudelijke en/of redactionele wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Deze concept ...

Publicatie | 13-02-2019

Brochure crisismaatregel voor professionals

Dit is een concept brochure waarin nog inhoudelijke en/of redactionele wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Deze concept ...

Publicatie | 13-02-2019

Aanvraag voorbereiding Zorgmachtiging (Wvggz art 5:3) | v02

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 07-01-2019

Kernboodschap Wzd

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. In bijgaand document staat de kern van de wet omschreven.

Publicatie | 14-12-2018

Kernboodschap Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. In bijgaand document staat de kern van ...

Publicatie | 14-12-2018

Processchema's Wvggz

U kunt hier de processchema's voor de Wvggz downloaden (ods-bestand). Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ...

Publicatie | 13-12-2018