Vragen over de Wet verplichte ggz

Voor vragen over de Wet verplichte ggz kunt u terecht bij het Informatiepunt dwang in de zorg van het ministerie van VWS. De vragen worden afgehandeld door Stichting PVP.

Hoe kunt u uw vraag stellen?

Gebruik het contactformulier hieronder of neem contact op via:
Telefoon: 0900-1121314
 E-mail: info@dwangindezorg.nl

Wij streven ernaar uw vraag binnen een paar dagen te beantwoorden.

Vragen over de Wet verplichte GGZ

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw gegevens zijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt afgehandeld door het ministerie van VWS.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *