Vragen over de Wet verplichte ggz

De Wet verplichte  ggz geldt sinds 1 januari 2020 voor patiënten met psychiatrische aandoeningen. Heeft u vragen over deze wet? Gebruik dan het contactformulier hieronder.

Vragen over de Wet verplichte GGZ

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw gegevens zijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt afgehandeld door het ministerie van VWS.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *