Patiëntenvertrouwenspersoon in de Wet verplichte ggz

Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) biedt advies en bijstand aan mensen met een psychische aandoening die verplichte zorg krijgen of verplicht zijn opgenomen omdat zij een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Ook mensen die vrijwillig zijn opgenomen in een ggz-instelling kunnen terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon.

Daarnaast signaleert de patiëntenvertrouwenspersoon of patiëntenrechten structureel gerespecteerd worden in de manier waarop een instelling de zorg organiseert. Tekortkomingen hierin meldt de patiëntenvertrouwenspersoon aan de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De patiëntenvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieder en zorgverleners. Hij mag niet in dienst zijn van een zorgaanbieder en mag geen klachtenfunctionaris zijn, zoals geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 

Taken van de patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon ondersteunt mensen die verplichte zorg krijgen en mensen die vrijwillig zijn opgenomen in een ggz-instelling bij het verwezenlijken van hun rechten. De patiënt bepaalt zelf of hij advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon wil.

De patiëntenvertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen bij:

Contact met een patiëntenvertrouwenspersoon

Patiënten mogen de patiëntenvertrouwenspersoon altijd spreken. Een patiëntenvertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen onder bepaalde voorwaarden mag hiervan worden afgeweken.

Hoe vindt u een patiëntenvertrouwenspersoon?

  • Wanneer de patiënt verplichte zorg krijgt opgelegd, vraagt de geneesheer-directeur (een psychiater) of hij zijn persoonsgegevens mag doorgeven aan een patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP. 
  • Als de patiënt toestemming geeft, dan neemt een patiëntenvertrouwenspersoon contact met hem op.
  • De patiënt kan op eigen initiatief contact opnemen met een patiëntenvertrouwenspersoon.
  • Op afdelingen van instellingen hangen vaak posters met het telefoonnummer en e-mailadres van een patiëntenvertouwenspersoon.

Voor een patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP kan de patiënt bellen of mailen met de landelijke helpdesk van de Stichting PVP. Het telefoonnummer van de helpdesk is 0900 4448888; het e-mailadres is  helpdesk@pvp.nl.

Meer informatie over het patiëntenvertrouwenswerk van de Stichting PVP vindt u op de website van de Stichting PVP.