Rol van een advocaat bij verplichte ggz

Volgens de Wet verplichte ggz heeft de patiënt recht op een advocaat. Wanneer de patiënt geen advocaat heeft, stuurt de burgemeester of de officier van justitie de contactgegevens van de patiënt naar de rechter. De rechter zorgt, via de Raad voor de Rechtsbijstand voor een advocaat voor de patiënt.

De advocaat:

  • Geeft gratis hulp aan de patiënt;
  • Werkt in opdracht van de patiënt;
  • Behartigt de belangen van de patiënt in de procedures die met de verplichte zorg te maken hebben (bijvoorbeeld een eventuele verlenging van de crisismaatregel);
  • Kent de wetgeving en procedures waar de patiënt mee te maken heeft;
  • Zorgt ervoor dat het perspectief van de patiënt goed naar voren komt in alle procedures;
  • Is er voor alle vragen over de rechten en plichten van de patiënt rondom de crisismaatregel en de procedures;
  • Komt de patiënt opzoeken wanneer deze gedwongen opgenomen is of zelf niet in staat is om hem te bezoeken.