Zorgmachtiging (brochure voor betrokkenen)

Brochure voor  betrokkenen (patiënten, naasten) over de zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).