Crisismaatregel (brochure voor betrokkenen)

Brochure voor betrokkenen (patiënten, naasten) over de crisismaatregel op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).