Cliënten

De Wet zorg en dwang beschermt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) met specifieke regels rond vertegenwoordiging, ondersteuning via een cliëntenvertrouwenspersoon en klachtrecht.

Vrijheid het eigen leven in te richten

De Wet zorg en dwang beschermt de vrijheid van de cliënt om het eigen leven in te richten. Dit is een verschil met de Wet Bopz.

Het beperken van de vrijheid van de cliënt om het eigen leven in te richten, wordt in de Wzd gezien als onvrijwillige zorg. Daardoor is het stappenplan van toepassing op beslissingen die ingaan tegen de wensen van de cliënt om zijn eigen leven in te richten.

De zorgverantwoordelijke moet daardoor ook regelmatig en met inzet van verschillende deskundigen beoordelen of toch aan de wens van de cliënt tegemoet gekomen kan worden.