Brochures voor cliënten en vertegenwoordigers

In opdracht van het Ministerie van VWS hebben diverse veldpartijen brochures ontwikkeld voor cliënten en vertegenwoordigers die te maken krijgen met onvrijwillige opname of onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang.

Door wetswijzigingen zijn onderdelen van deze handreikingen verouderd. De VGN en ActiZ hebben de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd beschreven in deze handreiking