De cliëntenvertrouwenspersoon voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan betekenen voor mensen met een PG aandoening, die onvrijwillige zorg krijgen. De handreiking is ontwikkeld door Raad op Maat, in opdracht van het ministerie van VWS.