Brochure De cliëntenvertrouwenspersoon voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking, die onvrijwillige zorg krijgen. De handreiking is ontwikkeld door Raad op Maat, in opdracht van het ministerie van VWS.