Zorg bij een psychische crisis

Een psychische crisis is een (meestal acute) psychische noodsituatie, waarbij de gebruikelijke hulp en/of middelen om rust te brengen, niet meer helpen.

De psychische spanningen lopen heftig op. Daar kan agressie bij komen. De situatie is zo heftig dat er direct (professionele) hulp nodig is.

In een crisis kan er sprake zijn van gevaar:

  • Iemand dreigt zichzelf of mensen in de omgeving iets aan te doen.
  • Iemand is erg somber, vindt het leven uitzichtloos en krijgt zelfmoordneigingen.

Ook de omgeving kan in een crisis zijn. Mensen om de cliënt heen weten dan niet meer hoe ze met de (ernstige) psychische verschijnselen om moeten gaan. Zij kunnen zich bedreigd voelen, ook als er geen daadwerkelijk gevaar is.

Hulpverlening tijdens een crisis

  • Bij acute psychische nood kunt u het beste een huisarts bellen ('s avonds en in het weekend de huisartsenpost).
  • De huisarts kan de GGZ-crisisdienst inschakelen. In iedere regio in Nederland is zo'n dienst die zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is.
  • Bij wat minder ernstige problemen kunt u (anoniem) een telefonische hulpdienst bellen of via uw huisarts professionele hulp inschakelen.

Regie houden

Tijdens een crisissituatie is moeilijk om als cliënt zelf goed te blijven overzien wat goed voor u is. Daarom beslissen hulpverleners op dat moment welke hulp en zorg ze u geven.

Om te voorkomen dat de hulpverleners keuzes maken die u echt niet wilt, kunt u tijdens een goede periode vastleggen wat voor soort hulp u wilt als u in een crisissituatie belandt. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

Dwang tijdens een crisissituatie

  • Een psychische crisis is op zich geen aanleiding om u onder dwang op te nemen of te behandelen.
  • Alleen als u een gevaar vormt voor uzelf of voor anderen, kan dwang een laatste optie zijn om het gevaar weg te nemen.
  • Voor een gedwongen opname zal dan een inbewaringstelling worden aangevraagd.