149 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wet verplichte ggz: artikelgewijze toelichting

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. ...

Publicatie | 13-10-2018

Wet zorg en dwang: artikelgewijze toelichting

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. Deze ...

Publicatie | 12-10-2018

Stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan voor alle cliënten met een verstandelijke beperking of ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat over een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met een psychiatrische ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet verplichte ggz (wettekst)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken ...

Publicatie | 06-03-2018

Wet zorg en dwang (wettekst)

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De wet regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen ...

Publicatie | 06-03-2018

50 vragen en antwoorden over de Wet zorg en dwang

In deze factsheet geven ActiZ en VGN antwoorden op 50 vragen over de Wet zorg en dwang, die op 1 januari 2020 in werking treedt.

Publicatie | 01-02-2018

Eindverslag vaste kamercommissies

Eindverslag van de vaste commissies voor volksgezondheid, welzijn en sport en voor jusititie en veiligheid. Vastgesteld op 28 ...

Publicatie | 28-11-2017

Beslisschema: Vrijheidsbeperkingen

Dit schema beschrijft de stappen in de procedure tot vrijheidsbeperkingen bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Publicatie | 25-10-2017

Beslissschema: Dwangbehandeling

Schematisch overzicht van de procedure voor een dwangbehandeling bij patiënten met een psychiatrische ziekte.

Publicatie | 25-10-2017