Handreiking Wet zorg en dwang voor ZZP-er

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de ZZP-er. De handreiking is ontwikkeld door Naar-Keuze, in opdracht van het ministerie van VWS.