Kamerbrief Wet zorg en dwang - 20 december 2019

Met deze brief informeert de Minister de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken en blikt vooruit naar het jaar 2020. Er wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • Regelgeving en duidingen
  • Informatie en communicatie
  • Gegevensuitwisseling
  • Kostenonderzoek
  • Ondersteuning van het veld
  • Cliëntvertrouwenspersoon
  • Locatieregister
  • Monitoring & evaluatie

Tot slot wordt ingegaan op de door de veldpartijen geuite zorgen en diverse toezeggingen.