149 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kernboodschap Wzd

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. In bijgaand document staat de kern van de wet omschreven.

Publicatie | 14-12-2018

Kernboodschap Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. In bijgaand document staat de kern van ...

Publicatie | 14-12-2018

Processchema's Wvggz

U kunt hier de processchema's voor de Wvggz downloaden (ods-bestand). Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ...

Publicatie | 13-12-2018

Hoofdprocesmodel uitvoering Wvggz

U kunt hier het hoofdprocesmodel Wvggz downloaden. Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en ...

Publicatie | 13-12-2018

Handreiking Eigen plan van aanpak

Deze handreiking is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 13-12-2018

Alle informatieproducten Wvggz

U kunt hier een zip-bestand downoaden met alle informatieproducten voor de uitvoering van de Wvggz.

Publicatie | 13-12-2018

Verzoek tot beƫindigen verplichte zorg

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 13-12-2018

Verzoek toestemming beƫindiging verplichte zorg (Wvggz art 8:18 lid 4) | v01

Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de ...

Publicatie | 13-12-2018

Activiteitentabel bij plan van aanpak Wzd

Overzicht van de activiteiten bij 'Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang'

Publicatie | 07-12-2018

Plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Dit plan van aanpak brengt de voorbereidingen en acties die uit de Wet zorg en dwang voortvloeien in kaart. Het doel hiervan is ...

Publicatie | 07-12-2018