Profiel zorgverantwoordelijke

In dit profiel beschrijven beroepsverenigingen van mogelijke zorgverantwoordelijken 
(NVAVG, Verenso, NIP, NVO, V&VN, NWG en BPSW) en de brancheorganisaties uit de sectoren waar de zorgverantwoordelijke werkzaam is (ActiZ, Zorgthuisnl en VGN) de taken van een zorgverantwoordelijke en gaan zij in op de organisatorische vragen waarvoor zorgorganisaties
zich gesteld zien bij de voorbereiding van de introductie van de zorgverantwoordelijke.

Dit profiel heeft het karakter van een handreiking en is primair bedoeld voor degenen die binnen een zorgorganisatie belast zijn met de implementatie van de Wzd. Het profiel is niet bindend, zorgorganisaties kunnen, binnen de grenzen van de wetgeving, eigen keuzes maken. Dit profiel is geschreven in opdracht van het Ministerie van VWS.