Kernboodschap Wzd

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. In bijgaand document staat de kern van de wet omschreven.