Kernboodschap Wet zorg en dwang

In bijgaand document staat de kern van de wet omschreven. Deze kernboodschap is na een sessie met het veld door VWS ontwikkeld.