Wet- en regelgeving zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt sinds 1 januari 2020. U vindt hier informatie over de de wet- en regelgeving.

 • De Wet zorg en dwang.
  Via deze link vindt u de meest actuele versie van de Wzd. Dit is inclusief de wijzigingen van de reparatiewetten.
 • Besluit zorg en dwang.
  Via deze link vindt u de meest actuele versie van het Besluit zorg en dwang. 
 • Regeling zorg en dwang.
  Via deze link vindt u de meest actuele versie van de Regeling zorg en dwang.
 • Artikelsgewijze toelichting Wet zorg en dwang
  • Hier vindt u de actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting voor zover er wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds 1 januari 2020.
  • Hier vindt u de oude wettekst met artikelsgewijze toelichting met wijzigingen tot 2020.
 • Wijzigingen sinds 1 januari 2020

Overige publicaties, voornemens en standpunten