Wet- en regelgeving zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt sinds 1 januari 2020. U vindt hier informatie over de de wet- en regelgeving en het implementatietraject dat vanuit VWS is gestart. 

  • De Wet zorg en dwang.
    De integrale versie van de Wet zorg en dwang inclusief de wijzigingen die de aanpassingwet en de Wet verplichte ggz met zich mee hebben gebracht.
  • Artikelsgewijze toelichting.
    Op 12 oktober 2018 is artikelsgewijze toelichting  van de Wet zorg en dwang gepubliceerd. Deze is nog zonder de wijzingen die de Aanpassingwet met zich mee heeft gebracht. De artikelsgewijze toelichting wordt zo snel mogelijk ge-update.

Overige publicaties, voornemens en standpunten

  • De Wzd spreekt over locaties en accommodaties waar onvrijwillige zorg kan worden verleend. VWS maakt door middel van deze notitie bekend hoe deze begrippen in de Wzd en Wvggz worden ingevuld.