Wet- en regelgeving zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt sinds 1 januari 2020. U vindt hier informatie over de de wet- en regelgeving.

  • De Wet zorg en dwang.
    Via deze link vindt u de meest actuele versie van de Wzd. Dit is inclusief de wijzigingen van de reparatiewetten.

Overige publicaties, voornemens en standpunten