Wet- en regelgeving zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat in op 1 januari 2020. U vindt hier de informatie die betrekking heeft op de Wet- en regelgeving en het implementatietraject dat vanuit VWS is gestart. 

 • De Wet zorg en dwang.
  De intergrale versie van de Wet zorg en dwang inclusief de wijzigingen die de aanpassingwet en de Wet verplichte ggz met zich mee hebben gebracht.
 • Artikelsgewijze toelichting.
  Op 12 oktober 2018 is artikelsgewijze toelichting  van de Wet zorg en dwang gepubliceerd. Deze is nog zonder de wijzingen die de Aanpassingwet met zich mee heeft gebracht. De artikelsgewijze toelichting wordt zo snel mogelijk ge-update.

Overige publicaties, voornemens en standpunten

 • Schema twee regimes in één instelling
  Dit schema heeft betrekking op de vraag aan welke vereisten een zorginstelling zorginhoudelijk minimaal moet voldoen bij de uitvoering van zowel de Wvggz als de Wzd.
 • Voornemen 'gelijkgestelde aandoeningen' (art 1, vierde lid)
  De Wzd biedt de mogelijkheid om bepaalde ziekten of aandoeningen onder de Wzd te brengen als deze ‘dezelfde gedragsproblemen of regieverlies met zich meebrengen als een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking kunnen veroorzaken’, en daardoor vergelijkbare zorg aangewezen is. VWS maakt door middel van deze notitie het voornemen kenbaar.