Wet- en regelgeving zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt sinds 1 januari 2020. U vindt hier informatie over de de wet- en regelgeving en het implementatietraject. 

  • De Wet zorg en dwang.
    De integrale versie van de Wet zorg en dwang inclusief de wijzigingen die de aanpassingwet en de Wet verplichte ggz met zich mee hebben gebracht.
  • Artikelsgewijze toelichting.
    Op 12 oktober 2018 is artikelsgewijze toelichting  van de Wet zorg en dwang gepubliceerd. Deze is nog zonder de wijzingen die de Aanpassingwet met zich mee heeft gebracht. De artikelsgewijze toelichting wordt zo snel mogelijk ge-update.

Overige publicaties, voornemens en standpunten