Handreikingen voor zorgaanbieders en zorgprofessionals

In opdracht van het Ministerie van VWS hebben diverse veldpartijen handreikingen ontwikkeld voor zorgaanbieders en professionals die te maken krijgen met de Wet zorg en dwang.

Door wetswijzigingen zijn onderdelen van deze handreikingen verouderd. De VGN en ActiZ hebben de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd beschreven in deze handreiking

Zorgaanbieders

Professionals