Profiel Wzd-funtionaris

In dit profiel beschrijven de beroepsverenigingen van mogelijke Wzd-functionarissen (NVAVG, Verenso, NIP en NVO) en de brancheorganisaties uit de sectoren waar de Wzd-functionaris werkzaam is (ActiZ, Zorgthuisnl en VGN) de taken van een Wzd-functionaris en gaan zij in op de organisatorische vragen waarvoor zorgorganisaties zich gesteld zien bij de voorbereiding van de introductie van de Wzd-functionaris.
 

Dit profiel heeft het karakter van een handreiking en is primair bedoeld voor degenen die binnen een zorgorganisatie belast zijn met de implementatie van de Wzd. Het profiel is niet bindend, zorgorganisaties kunnen, binnen de grenzen van de wetgeving, eigen keuzes maken. Dit profiel is geschreven in opdracht van het Ministerie van VWS.