Voorwaardelijke machtiging in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een daaraan gelijkgestelde aandoening.

Wat is een voorwaardelijke machtiging?

Een voorwaardelijke machtiging is een beslissing van de rechter die inhoudt dat de zorgverantwoordelijke mag besluiten een cliënt op te nemen als deze zich niet houdt aan afspraken die in het zorgplan zijn vastgelegd.

Voor de zorgverantwoordelijke besluit tot opname moet hij daarover advies inwinnen bij een onafhankelijke deskundige.

Voor wie is het bedoeld?

Een voorwaardelijke machtiging wordt alleen verleend voor cliënten in de leeftijdscategorie 18 tot 23-jarigen, aansluitend op verlening van jeugdhulp op basis van de Jeugdwet, als dit noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen.

Procedures

Zie hiervoor de brochure Voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Aanvraag doen bij het CIZ

Familieleden kunnen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Meer informatie over wat er nodig is voor een aanvraag en wie de aanvraag mogen doen, leest u de op de  website van CIZ.