Praktijkvoorbeelden onvrijwillige opname

Informatie over onvrijwillige opname in de Wet zorg en dwang,.

Wie mag een medische verklaring verstrekken bij een inbewaringstelling (IBS)?

De burgemeester kan pas een IBS afgeven nadat een arts hem een medische verklaring heeft verstrekt met betrekking tot de cliënt. De verklaring moet worden afgegeven door ‘een ter zake kundig arts’. Dit kan een psychiater, een specialist ouderengeneeskunde (bij een psychogeriatrische aandoening), een arts verstandelijk gehandicapten (bij een verstandelijke beperking) of een huisarts zijn.

Deze verklaring kan worden verstrekt door een arts die gedurende ten minste één jaar geen zorg heeft verleend aan de cliënt en onafhankelijk ten opzichte van de zorgaanbieder functioneert (artikel 30, lid 2 Wzd)

Blijven de procedures voor de rechterlijke machtiging (RM) en de IBS hetzelfde onder de Wet zorg en dwang?

Soms is een onvrijwillige opname noodzakelijk om ernstig nadeel voor de cliënt af te wenden of te voorkomen. Dit kan onder de huidige wet Bopz op basis van een rechterlijke machtiging, of in crisissituaties op basis van een inbewaringstelling. Deze worden onder de wet Bopz aangevraagd door de Officier van Justitie. In de Wet zorg en dwang wordt deze rol belegd bij het CIZ.

De rechterlijke machtiging wordt uiteindelijk afgegeven door de rechter. Een inbewaringstelling wordt door de burgemeester afgegeven. Dit verandert niet onder de Wet zorg en dwang. Voor meer informatie over de rechterlijke machtiging en inbewaringstelling, zie onze brochures op de pagina met informatieproducten.