Melding van een zorgelijke situatie

Direct hulp nodig bij psychische problemen?

Neem contact op met uw huisarts. U kan via hem of haar doorverwijzen worden naar de crisisdienst. Is er sprake van acuut gevaar of acute nood? Bel dan 112. Denkt u aan zelfmoord? Bel dan 113.

Meldingen

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt over iemand die noodzakelijke geestelijke gezondheidszorg weigert of vanwege zijn doen of laten in het algemeen kan dat melden. Waar u kunt melden, hangt af van uw situatie.

Bij de gemeente

Iedereen die zich zorgen maakt over iemand die misschien (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kan dat melden bij het meldpunt zorgwekkend gedrag. Meer informatie over dit meldpunt kunt u vinden op deze website.

Als u zich zorgen maakt over iemand die misschien (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kunt u een melding doen bij de gemeente. Het gaat om de gemeente waar de patiënt op dat moment verblijft. Het melden kan ook anoniem.

De gemeente start bij een melding een verkennend onderzoek. Zij kan zich daarbij baseren op informatie van (ambulante) zorgverleners of de politie. Een medische verklaring is in dit stadium nog niet nodig.

De gemeente moet binnen 14 dagen beslissen of ze de officier van justitie zal verzoeken een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter.

Vindt de gemeente het niet noodzakelijk om een verzoek in te dienen bij de officier van justitie? Dan kunnen de volgende betrokken personen dat alsnog afdwingen:

  • de vertegenwoordiger
  • de echtgenoot, de geregistreerd partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten
  • een ouder
  • een voor de continuïteit van zorg essentiële naaste

Deze personen kunnen in beroep gaan bij de rechter als de gemeente niet binnen 14 dagen na hun melding het verzoekschrift indient bij de officier van justitie.

Bij de officier van justitie

De volgende professionals kunnen een zorgelijke situatie melden bij de officier van justitie (OvJ):

  • Het college van burgemeester en wethouders
  • Een geneesheer-directeur
  • Een zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent aan betrokkene
  • Een zorgaanbieder van forensische zorg
  • De politie

De OvJ kan vervolgens de rechter vragen een zorgmachtiging af te geven. 

Meer informatie over de procedure via de officier van justitie kunt u vinden op de website van het Openbaar Ministerie.

Bij de zorgaanbieder

Familie en naasten kunnen hun zorgen melden bij de zorgaanbieder waar de patiënt al zorg heeft (gehad). De zorgaanbieder kan vervolgens een melding doen bij de officier van justitie.