Verplichte zorg buiten een GGZ-instelling

Informatie over de zorgmachtiging in de Wet verplichte ggz voor mensen met een psychische aandoening.

De Wvggz kan ook van toepassing zijn in de thuissituatie, ook wel “ambulant” genoemd.

In het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg staat welke vormen van verplichte zorg ambulant mogelijk zijn, zoals:

  • het toedienen van vocht, voeding en medicatie;
  • het verrichten van medische controles of andere medische handelingen;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen.

Zorgaanbieders en zorgverantwoordelijken die verplichte zorg toepassen in de thuissituatie, moeten aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld vooraf goed nadenken of en hoe de zorg veilig en verantwoord kan worden geleverd en zorgt ervoor dat de patiënt en diens familie altijd ergens met hulpvragen terecht kunnen.

Deze aanvullende voorwaarden zijn beschreven in het Besluit verplichte ggz en gelden bovenop de regels die de Wvggz al stelt aan verplichte zorg, zoals dat dwang een uiterst redmiddel is en altijd proportioneel moet zijn.