Verplichte zorg buiten een GGZ-instelling

Verplichte zorg op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) kan ook buiten een instelling toegepast worden, ook wel “ambulant” genoemd.

Vormen van ambulante verplichte zorg

In het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg staat welke vormen van verplichte zorg ambulant mogelijk zijn, zoals:

  • vocht, voeding en medicatie toedienen;
  • medische controles of andere medische handelingen;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen.

Aanvullende voorwaarden

Zorgaanbieders en zorgverantwoordelijken die verplichte zorg toepassen in de thuissituatie, moeten aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld vooraf goed nadenken of en hoe de zorg veilig en verantwoord kan worden geleverd en ervoor zorgen dat de patiënt en zijn familie altijd ergens met hulpvragen terecht kunnen.

Deze aanvullende voorwaarden zijn beschreven in het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en gelden bovenop de regels die de Wvggz al stelt aan verplichte zorg, zoals dat dwang een uiterst redmiddel is en altijd proportioneel moet zijn.