Vragen en contact over de Wet verplichte ggz

Waar kunt u terecht met vragen?

Patiënt

Vragen over uw zorg of behandeling

Vragen over uw medische behandeling kunt u het beste bespreken met de behandelend arts.

Klachten over uw zorg of behandeling

Heeft u een klacht over de zorg of de medische behandeling? Bespreek dit dan eerst met degene over wie de klacht gaat. Als u er samen niet uitkomt, kunt u verschillende stappen ondernemen.

Advies over rechten en plichten in de ggz

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft advies over uw rechten en plichten in de psychiatrische zorg. De Stichting PVP heeft een helpdesk. Deze kunt u bereiken via 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl.

Rechtspositie en lopende procedure

Wanneer u nu in een procedure voor een zorgmachtiging zit, kunt u bij uw advocaat terecht met vragen.

Familie en naasten

Advies en ondersteuning van familie en naasten van ggz-cliënten

De familievertrouwenspersoon informeert, adviseert en ondersteunt familie en naasten van ggz-patiënten die te maken hebben met de Wvggz. U kunt deze bereiken via 0900-3332222 of vraag@familievertrouwenspersoon.nl.

Melding doen over iemand

Wanneer u zich zorgen maakt over een familielid of naaste, kunt u een melding doen bij de zorgverlener van deze persoon (als deze er is en u contact met hem kunt opnemen). Anders kunt u een melding doen bij de gemeente waar uw familielid woont.

Professionals

Professionals en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wvggz vinden informatie over de uitvoering van de wet op de website van het Ketencoördinatieteam Wvggz.

Voor vragen over de uitvoering van de wet kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl.

Algemeen

Melding doen over iemand:

Wanneer u zich zorgen maakt over iemand kunt u een melding doen bij de gemeente waar deze persoon verblijft. Hoe u dit precies doet kunt u nagaan bij de gemeente.

Toch nog een vraag over de Wvggz?

U kunt overige vragen stellen aan de Hulplijn via het contactformulier op de website, of via 0900-1121314 of info@dwangindezorg.nl.