Vragen en contact over de Wet verplichte ggz

Waar kunt u terecht met vragen?

Bent u iemand met een psychische aandoening en wilt u weten wat de Wvggz betekent in uw situatie dan kunt u met uw (persoonlijke) vragen terecht bij een patiëntenvertrouwenpersoon. Voor vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP kunt u contact opnemen met de landelijke helpdesk: telefoonnummer 0900 4448888; e-mailadres:  helpdesk@pvp.nl.

Bent u de voor continuïteit van zorg relevante familie of naaste van iemand die verplichte zorg ontvangt vanuit de Wvggz of wordt er verplichte zorg voor uw naaste voorbereid, dan kunt u advies en bijstand krijgen van een familievertrouwenspersoon. Voor vragen aan de familievertrouwenspersoon van de LSFVP kunt u contact opnemen 0900 – 333 2222 of mailen naar vraag@familievertrouwenspersonen.nl

Bent u een zorgprofessional en heeft u vragen over de uitvoering van de Wvggz, dan kunt u terecht bij uw brancheorganisatie of beroepsgroep (bv. de Nederlandse ggz of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 

Heeft bovenstaande informatie u niet geholpen, gebruik dan het contactformulier om uw vraag te stellen. De vragen worden afgehandeld door Stichting PVP, in opdracht van het Ministerie van VWS.

Vragen over de Wet verplichte GGZ

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Akkoordverklaring(verplicht)