Vragen en contact over de Wet verplichte ggz

Waar kunt u terecht met vragen?

Bent u iemand met een psychische aandoening en wilt u weten wat de Wvggz betekent in uw situatie dan kunt u met uw (persoonlijke) vragen terecht bij een patiëntenvertrouwenpersoon. Voor vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP kunt u contact opnemen met de landelijke helpdesk: telefoonnummer 0900 4448888; e-mailadres:  helpdesk@pvp.nl.

Bent u de voor continuïteit van zorg relevante familie of naaste van iemand die verplichte zorg ontvangt vanuit de Wvggz of wordt er verplichte zorg voor uw naaste voorbereid, dan kunt u advies en bijstand krijgen van een familievertrouwenspersoon. Voor vragen aan de familievertrouwenspersoon van de LSFVP kunt u contact opnemen 0900 – 333 2222 of mailen naar vraag@familievertrouwenspersonen.nl

Bent u een zorgprofessional en heeft u vragen over de uitvoering van de Wvggz, dan kunt u terecht bij uw brancheorganisatie of beroepsgroep (bv. de Nederlandse ggz of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 

Heeft bovenstaande informatie u niet geholpen, neem dan contact op met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via WvggzWzdWfz@minvws.nl.