Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

De Wet BIG bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening. De wet beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

BIG-register

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.

Zorgverleners uit acht beroepsgroepen kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden.

Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht.

Het gaat om de volgende zorgverleners:

  • apotheker
  • arts (bijvoorbeeld een psychiater, arts ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicaptenzorg)
  • fysiotherapeut
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • psychotherapeut
  • tandarts
  • verloskundige
  • verpleegkundige

Voorbehouden handelingen

Sommige medische handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door zorgverleners die daarvoor bevoegd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een injectie geven. Die handelingen heten 'voorbehouden handelingen'.

Tuchtrecht

De wet BIG regelt het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan een zorgverlener een maatregel opleggen als hij niet voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn beroep.

Tuchtrecht is een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. U kunt in het BIG-register zien of een zorgverlener een tuchrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

Buitenlandse diploma’s

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener.

De overheid beoordeelt of een zorgverlener met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet. U kunt dit opzoeken in het BIG-register.