Familievertrouwenspersoon in de GGZ

Een familievertrouwenspersoon ondersteunt familieleden en andere directbetrokkenen van cliënten in de GGZ.

Een familielid met psychische problemen

De ondersteuning van een familielid met psychische problemen is niet altijd gemakkelijk. U hebt misschien veel vragen, bijvoorbeeld over de hulpverlening, en over de opvang en ondersteuning ‘aan het thuisfront’.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en andere directbetrokkenen. U kunt uw verhaal kwijt als het u even teveel wordt en als u behoefte hebt aan iemand die naar u luistert. De fvp  geeft advies en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener.

Onafhankelijk van de instelling

De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk van de zorginstelling en van de hulpverleners.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

  • informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg;
  • verwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen of bijeenkomsten;
  • naar uw verhaal luisteren;
  • adviseren bij en ondersteunen in gesprekken met hulpverleners;
  • adviseren bij het (desgewenst) indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de betreffende instelling, de inspectie, het tuchtcollege of een andere instantie;
  • problemen van familieleden en directbetrokkenen signaleren en bij de instelling onder de aandacht brengen.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd. De familievertrouwenspersoon geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.