Toestemming geven voor behandeling

Een behandeling is alleen mogelijk als u er toestemming voor geeft. U mag een behandeling dus weigeren. Alleen in een onhoudbare situatie is een gedwongen behandeling soms toegestaan.

Toestemming voor behandeling

Een behandeling begint pas als u heeft ingestemd met het behandelplan.

U kunt het met de behandelaar bespreken als u het niet eens bent met een (deel van) de behandeling. De behandelaar zal dan samen met u zoeken naar een andere behandeling. Is deze andere behandeling er niet? Dan kan hij u doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming voor een behandeling weer intrekken. Ook als u al een handtekening onder het behandelplan heeft gezet. Samen met de hulpverlener kunt u dan zoeken naar een andere behandeling, maar u kunt ook stoppen met de behandeling.
Als u alle behandelingen weigert, kan de behandelaar de opname of behandeling stopzetten.

Wilsonbekwaam voor medische beslissingen

U kunt (tijdelijk) zo ziek of in de war zijn dat u volgens de behandelaar niet zelf kunt beslissen over uw behandeling. U bent dan wilsonbekwaam voor medische beslissingen.

De behandelaar zal dan iemand anders toestemming vragen voor de behandeling, bijvoorbeeld de wettelijk vertegenwoordiger, partner, naaste, of iemand die die de cliënt zelf heeft aangewezen.

Gedwongen behandeling

Een dwangbehandeling is alleen mogelijk:

  • als er sprake is van gevaar of als u zonder behandeling te lang opgenomen moet blijven
  • tijdens een gedwongen opname.