Second opinion

Bij een second opinion beoordeelt een tweede behandelaar de situatie en ziekte van een cliënt. De arts bekijkt ook welke behandeling hij zou geven. Men noemt dit ook wel een ‘tweede mening’.

Heeft u recht op een second opinion?

Er bestaat geen wettelijk recht op een second opinion. Maar veel artsen werken er wel aan mee. De artsenorganisatie KNMG stimuleert dat ook.

Hoe vindt u een arts?

Als cliënt kunt u zelf een arts zoeken voor de second opinion. U kunt ook uw eigen arts vragen wie de second opnion kan doen. De arts die de second opion geeft, is niet verplicht om u vervolgens ook te behandelen.

Wordt een second opinion vergoed?

Zorgverzekeraars vergoeden een second opinion niet altijd. De kans bestaat dus dat u het consult bij de arts zelf moet betalen.

Een second opinion wordt meestal wel vergoed als uw eigen behandelaar u doorverwijst voor de second opinion.

Het is verstandig om eerst aan de zorgverzekeraar te vragen of de second opinion vergoed wordt.

Meer informatie over second opinion

De Patiëntenfederatie geeft uitgebreide informatie over een second opinion.