Recht op begrijpelijke informatie

Als patiënt/cliënt heeft u recht op begrijpelijke informatie van uw arts over uw ziekte of beperking en de eventuele behandeling.

Uw behandelaar moet in eenvoudige woorden vertellen wat u heeft en welke behandeling hij voorstelt. Daarbij komt aan de orde:

  • Het doel van de behandeling (welk resultaat kunt u verwachten?).
  • De duur van de behandeling.
  • De kans dat de behandeling slaagt. 
  • Of er risico's zijn bij een behandeling, bijvoorbeeld bijwerkingen bij medicijnen.

De behandelaar moet ook vertellen of er andere behandelingen mogelijk zijn. 

Wilt u niet alles weten?

Het is goed mogelijk dat u niet alles wilt weten over uw ziekte, beperking of behandeling. U kunt dan tegen uw behandelaar zeggen wat u wel en niet wilt weten, zodat hij daar rekening mee kan houden. 

Moet de behandelaar altijd alles vertellen?

Nee, uw behandelaar mag soms informatie achterhouden. Dit mag alleen als de behandelaar denkt dat de informatie schadelijk voor u is. Uw behandelaar moet hierover altijd eerst overleggen met een andere zorgverlener. Zo nodig vertelt de behandelaar wel aan iemand uit uw naaste omgeving wat er aan de hand is.

Wilsonbekwaamheid en recht op informatie

Bent u wilsonbekwaam voor medische beslissingen? Ook dan moet de behandelaar u zo goed mogelijk informatie over uw medische situatie, voor zover dat mogelijk is. Omdat uw (wettelijk) vertegenwoordiger toestemming moet geven voor een eventuele medische behandeling, zal de behandelaar uw situatie met uw vertegenwoordiger bespreken.