Behandelplan in de GGZ

In een behandelplan staat de diagnose die de psychiater heeft gesteld en de behandeling die wordt ingezet.

De behandelaar maakt het behandelplan samen met de cliënt. De behandelaar beschrijft welke behandeling hij wil uitvoeren en vraagt aan de cliënt wat zijn wensen zijn. De behandelaar moet het behandelplan steeds aanpassen als de situatie verandert.

Behandelplan bij een gedwongen opname

Het doel van een gedwongen opname is om gevaar voor de cliënt of zijn omgeving weg te nemen. In het behandelplan staan daarom concrete maatregelen om de psychische ziekte te behandelen die het gevaar veroorzaakt.

Behandelplan bij zelfbinding

Cliënten met een zelfbindingsverklaring worden in principe behandeld zoals zij zelf hebben vastgelegd in de verklaring. 

Informatie van anderen

De behandelaar kan informatie opvragen over de behandeling bij eerdere hulpverleners. De cliënt moet hiervoor wel toestemming geven. Bij wilsonbekwame cliënten kan de behandelaar overleggen met de wettelijke vertegenwoordiger.

Invloed van de cliënt

De behandelaar zal altijd streven naar de beste behandeling. Hij houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt.

Invloed van directbetrokkenen

De cliënt kan een directbetrokkene vragen om bij de bespreking over het behandelplan te zijn. De behandelaar zal kijken of het goed is voor de behandeling als een familielid of andere betrokkene bij de bespreking is. Zo niet, dan kan de betrokkene bijvoorbeeld zijn ideeën op papier zetten en meegeven aan de cliënt.

Invloed van de wettelijk vertegenwoordiger

Bent u de curator of mentor van uw familielid? Dan mag u meepraten als uw familielid wilsonbekwaam is voor medische beslissingen. De behandelaar bepaalt of een cliënt wilsonbekwaam is, dus niet zelf kan beslissen over zijn gezondheid. In dat geval zal hij de vertegenwoordiger vragen om toestemming te geven voor het behandelplan.

Aanpassingen in het behandelplan

De behandelaar bekijkt regelmatig of het behandelplan nog past bij de situatie van de cliënt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat andere medicatie nodig is, dit wordt dan vermeld in het behandelplan. De behandelaar zal de cliënt betrekken bij eventuele aanpassingen.

Toestemming voor het behandelplan intrekken

Het kan zijn dat de cliënt zich niet meer aan (delen van) de behandeling wil houden. Dan kan hij zijn toestemming voor de behandeling intrekken. Het is voldoende als hij aan zijn behandelaar vertelt dat hij zijn toestemming intrekt.

Dit kan ook als de cliënt het plan al ondertekend heeft. Samen met zijn behandelaar kan de cliënt dan zoeken naar een andere behandeling.

Behandeling weigeren tijdens vrijwillige opname

Weigert een vrijwillig opgenomen cliënt alle behandelingen? Dan kan zijn behandelaar de opname of behandeling beëindigen. Cliënten kunnen overigens ook zelf stoppen met de behandeling.

Behandeling weigeren tijdens gedwongen opname

Tijdens een gedwongen opname kan een cliënt zijn behandeling niet zomaar stoppen. Zijn behandelaar kan hem in het uiterste geval dwingen de behandeling te ondergaan die in het behandelplan staat. Er is dan sprake van dwangbehandeling.

Evaluaties

De behandelaar moet steeds kijken of het behandelplan nog past bij de situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij andere medicijnen wil voorschrijven, omdat die beter helpen. Dan past hij het behandelplan aan.
Is de patiënt het daar niet mee eens? Dan kan hij niet afdwingen dat zijn behandelaar hem volgens het 'oude' behandelplan behandelt.

Wie mag het behandelplan lezen?

  • Patiënten mogen hun behandelplan altijd lezen en horen er een kopie van te krijgen.
  • Een eventuele wettelijk vertegenwoordiger mag het plan lezen.
  • Een ouder of voogd van een patiënt onder de 12 jaar mag het behandelplan lezen.
  • Anderen mogen het behandelplan alleen lezen met toestemming van de patiënt.
  • Leden van het behandelteam mogen het behandelplan ook lezen zonder toestemming. 
  • Familieleden die geen wettelijk vertegenwoordiger zijn mogen het behandelplan alleen lezen met toestemming van de patiënt. Tenzij er sprake is van een ‘wettelijk voorschrift’ . Bijvoorbeeld bij een infectieziekte waarvan de familie op de hoogte moet zijn om schade aan de gezondheid te voorkomen. De familie mag alleen die noodzakelijke informatie krijgen.

Na overlijden

De privacy van patiënten is ook na hun dood beschermd. Familie mag het dossier alleen inzien als er (veronderstelde) toestemming is van de patiënt. Dus als men denkt dat de patiënt het goed had gevonden toen hij nog leefde.
Was degene die het dossier in wil zien de wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag hij het behandelplan wel lezen.

Diagnose in het behandelplan

De behandelaar stelt de diagnose en zet deze in het behandelplan. De cliënt kan eventueel een second opinion aanvragen.

Niet eens met de diagnose?

Als de clënt het niet eens is met de diagnose, kan hij dit bespreken met zijn behandelaar. De behandelaar kan dan, als hij dat nodig vindt, eventueel aanvullend onderzoek doen.

Familieleden en andere betrokkenen hebben geen invloed op de diagnose die in het behandelplan staat. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan met de behandelaar over medische zaken spreken, en eventueel de diagnose aan de orde stellen. Uiteindelijk beslist de behandelaar hierover.