Klacht over de zorginstelling

Bent u niet tevreden over de zorg of de behandeling in een zorginstelling? Bespreek dat dan met uw zorgverleners. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen.

Wilt u hulp bij het indienen van een klacht?

Komt u er samen met de zorgverlener niet uit? Of weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar moet maken?

U kunt hulp krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) (GGZ) of een cliëntenvertrouwenspersoon (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld meegaan naar een gesprek met de zorgverlener of de klachtenfunctionaris. Of u helpen een brief te schrijven naar de bopz-klachtencommissie.

Heeft uw instelling geen vertrouwenspersoon? Ook de klachtenfunctionaris van de instelling kan u helpen bij het indienen van een klacht. Iedere zorginstelling moet een klachtenfunctionaris hebben.

U kunt ook vragen of iemand die u vertrouwt (een vriend, vriendin of familielid) u kan helpen bij het indienen van een klacht. Of vraag advies aan een patiëntenorganisatie.

Geschillencommissie

Komt u er niet uit met uw zorginstelling? Dan kunt u naar een geschilleninstantie. Iedere zorginstelling moet aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschillencommissie. De geschillencommissie kan een schadevergoeding toekennen. In het geschillenreglement van de zorgaanbieder staat het exacte bedrag.

Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Buiten de instelling kunt u klachten indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, de burgerlijke rechter of de strafrechter. Op de site van het Tuchtcollege leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Heeft u een klacht over gedwongen opname of gedwongen zorg?

Iedere instelling met een bopz-aanmerking heeft een bopz-klachtencommissie waar u schriftelijk klachten kunt indienen over een gedwongen opname of gedwongen zorg.

Wilt u anoniem een klacht indienen?

U bent vrij om anoniem een brief te sturen naar de instelling waarin u schrijft wat uw klacht is. Het is dan wel lastig voor de instelling om iets aan uw klacht te doen, omdat men de klacht moeilijk kan onderzoeken.

De bopz-klachtencommissie neemt anonieme klachten niet in behandeling.

Kan een familielid een klacht indienen?

Bent u als familielid ontevreden over de zorg die uw naaste krijgt? U kunt uw klacht met de zorgverleners bespreken. Zij mogen alleen met u over uw naaste praten als uw naaste daar toestemming voor geeft.

Komt er u niet uit met de zorginstelling? Dan kunt u een klacht indienen of contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. In veel instellingen is een familieraad. De familieraad behartigt de belangen van familieleden en naasten in de instelling. U kunt uw klacht ook met de familieraad bespreken.