Bopz-klachtencommissie

Vanaf 1 januari 2020 geldt deze informatie alleen nog voor mensen die vallen onder het Bopz-overgangsrecht.

De Bopz-klachtencommissie behandelt bijvoorbeeld klachten over:

 • dwangbehandeling
 • wilsonbekwaamverklaring
 • toepassing van middelen en maatregelen
 • vrijheidsbeperkingen
 • het nalaten van een behandeling die was afgesproken
 • toepassing van middelen en maatregelen in acute noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik
 • gedwongen toediening van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering
 • dwangbehandeling
 • niet toepassen van het overeengekomen zorgplan of behandelplan.

Wie kunnen een klacht indienen bij de Bopz-klachtencommissie?

Deze mensen kunnen een klacht indienen:

 • de cliënt zelf
 • medecliënten
 • (groot)ouders
 • (klein)kinderen
 • broers en zussen
 • echtgenoot of partner
 • voogd
 • curator

Hoe dient u een klacht in bij de Bopz-klachtencommissie?

De receptie van de instelling weet waar u de klachtencommissie kunt bereiken.

U moet uw klacht schriftelijk indienen.

 • Schrijf een brief waarover de klacht gaat, waar het gebeurde, tegen wie u de klacht richt en wat het bezwaar precies is.
 • Vermeld in de brief ook een datum en de naam, handtekening, de afdeling en/of het thuisadres van de cliënt of familie.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

De leden van de klachtencommissie bekijken eerst of zij de klacht in behandeling nemen. Ze sturen u als klager daarover een brief. Neemt de klachtencommissie de klacht in behandeling, dan mag de persoon over wie de klacht gaat reageren. U mag die reactie lezen.

Hoorzitting

Vaak houdt de klachtencommissie een hoorzitting met de klager en de persoon over wie de klacht gaat. Als klager kunt u vragen of de klachtencommissie u apart wil horen, of dat de leden de klacht schriftelijk afhandelen.

U mag iemand meenemen naar de hoorzitting om te helpen, zoals een (patiënten)vertrouwenspersoon, een familielid of een vriend. Ook de medewerker van de instelling mag iemand meenemen.

Uitspraak

Na de hoorzitting moet de klachtencommissie binnen twee tot vier weken een uitspraak doen.