254 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beslisschema: Rechterlijke machtiging op eigen verzoek (GGZ)

Bij een rechterlijke machtiging op eigen verzoek vraagt een cliënt zelf om een gedwongen opname.

Publicatie | 21-10-2017

Beslisschema: Rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf (GGZ)

Een (rechterlijke) machtiging tot voortgezet verblijf is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet ...

Publicatie | 21-10-2017

Beslisschema: Voorlopige rechterlijke machtiging (GGZ)

Een voorlopige rechterlijke machtiging is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet worden.

Publicatie | 21-10-2017

Beslisschema: Inbewaringstelling (GGZ)

Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een zorginstelling. In het schema staat ...

Publicatie | 21-10-2017

Oog voor vrijheid

Rapport | 18-10-2017

Memorie van antwoord

Op 18 september 2017 stuurde het ministerie van VWS een memorie van antwoord (Wvggz) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Publicatie | 18-09-2017

Aantallen meldingen over aanvang dwangbehandeling en middelen of maatregelen

Dit document hoort bij de memorie van antwoord van 18 september 2017 (behandeling Wet verplichte ggz).

Publicatie | 18-09-2017

Alternatievenbundel vrijheidsbeperking

Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel (Vilans) bundelt ruim 80 succesvolle alternatieven voor vrijheidsbeperking. De ...

Publicatie | 01-08-2016

Handreiking zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid van cliënten wordt steeds belangrijker. Daardoor verandert het werk van professionele zorgverleners. Publicatie ...

Publicatie | 01-06-2013

Tips van de politie bij vermiste personen met dementie

De politie behandelt de verdwijning van een demente oudere altijd als een urgente vermissing. Voor een snelle oplossing heeft de ...

Publicatie | 10-11-2012