Presentatie workshop 'onvrijwillige zorg thuis, eerste bevindingen uit de pilots'

De workshop 'onvrijwillige zorg thuis, eerste bevindingen uit de pilots' is gegeven tijdens de informatiebijeenkomsten die in september 2019 hebben plaatsegevonden.