Presentatie workshop 'De pilots'

De workshop 'De pilots' is gegeven tijdens de informatiebijeenkomsten die in september 2019 hebben plaatsegevonden.