Vragen en contact

De Wet zorg en dwang geldt sinds 1 januari 2020 voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Heeft u vragen over deze wet? Gebruik dan het contactformulier hieronder.

Uw vraag wordt behandeld door kenniscentrum Vilans, in opdracht van het Ministerie van VWS. Waar nodig zet Vilans vragen door naar het ministerie van VWS.

Vragen over de Wet zorg en dwang

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw gegevens zijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt afgehandeld door Kenniscentrum Vilans, in opdracht van het ministerie van VWS. Waar nodig zet Vilans vragen door naar het ministerie van VWS.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *