Informatieproducten iWzd

Het project iWzd is gestart om veldpartijen (zorgaanbieders, CIZ, IGJ, het OM, de Rechtspraak en de gemeenten) te ondersteunen bij het inrichten van de onderlinge informatie-uitwisseling. Doel van het project is de optimale uitvoering van de Wzd en het bereiken van samenwerking in de keten met minimale administratieve lasten. Beoogd is dit te doen door te helpen bij het ontwikkelen en standaardiseren van de inhoudelijke informatie-uitwisseling (de ‘informatieproducten’) en de in te zetten technische voorzieningen in de keten.

De ontwikkelde informatieproducten passen bij de wettelijke vereisten en dienen om op gestructureerde en samenhangende manier tot ketenafspraken te komen. De producten dragen bij aan de uitvoering van de iWzd binnen de organisaties van de ketenpartners.

informatieproducten