Informatieproducten iWzd

Onderstaande documenten dragen bij aan de uitvoering van de Wzd binnen de organisaties betrokken bij de Wzd. Deze documenten zijn ontwikkeld in het project iWzd waarin veldpartijen (zorgaanbieders, CIZ, IGJ, het OM, de Rechtspraak en de gemeenten) documenten hebben ontwikkeld en gestandaardiseerd voor de inhoudelijke informatie-uitwisseling.

De ontwikkelde documenten (de 'informatieproducten') passen bij de wettelijke vereisten en dienen om op gestructureerde en samenhangende manier tot ketenafspraken te komen.

informatieproducten