Presentatie van het Ministerie van VWS

Tijdens de acht bijeenkomsten die in het kader van de Wet zorg en dwang voor professionals en beleidsmakers plaatstvinden, houdt het Ministerie van VWS een presentatie tijdens de plenaire sessie.

De presentatie kan hier gedownload worden.