Kwaliteitskader clientenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Met de komst van de Wet zorg en dwang is de functie van cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) niet alleen wettelijk verankerd maar is ook de noodzaak ontstaan tot een verdere verdieping, harmonisering en professionalisering.
Het ontwikkeltraject en Kwaliteitskader dat hiervoor nodig was, is door de Beroepsvereniging van Vertrouwenspersonen in de Zorg, (BeVeZo), met subsidie van VWS, uitbesteed aan Stichting Raad op Maat.