Brochure: 'Opname en verblijf met een rechterlijke machtiging'

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang zegt over een rechterlijke machtiging en wat daarbij komt kijken. De brochure is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS.