Brochure 'Opname en verblijf met een inbewaringstelling'

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang zegt over een inbewaringstelling en wat daarbij komt kijken. De brochure is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS.