Handreikingen voor de uitvoering van de Wvggz

Op deze pagina vindt u handreikingen, die kunnen helpen bij de uitvoering van de Wvggz. De handreikingen gaan in op nieuwe taken en zijn aangedragen door betrokken ketenpartijen.

De handreikingen zijn op basis van de wetstekst en validatie door de ketenpartners tot stand gekomen en bedoeld als handvatten voor de implementatie binnen eigen organisatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Handreikingen